רולטה סינית

הענק הסיני התעורר. התעורר בענק. סין, בה חיה כחמישית מאוכלוסיית העולם, כובשת את המערב בכל תחומי החיים.
ואכן, העולם המערבי מגלה בעשור האחרון את סין על מגוון תרבויותיה: הפוליטית, החברתית והאנושית. בצד כל אלו מתגלית גם התרבות העסקית-שיווקית הסינית, הבאה ממקום כל כך שונה ומדפוסי חשיבה שהכרכי להכירם.

הספר "רולטה סינית" הוא ייחודי וראשון מסוגו. באמצעות משלי חיים וסיפורי פולקלור מרתקים המייצגים את 36 האסטרטגיות הצבאיות הסיניות ואחרות, נחשף הקורא לדרכי חשיבה יצירתית ומקורית. המחברים מציגים 36 אסטרטגיות מערביות המתייחסות בהקבלה לכל אחת מהאסטרטגיות הסיניות.
מכלול הדרכים הללו מהווה גם מדריך לחיי היומיום, המאפשר לכל אחד מאתנו לממש לקחים שהם פרי חוכמת חיים ותרבות סינית בת אלפי שנים.
בה בעת מהווה הספר מדריך ייחודי למנהלים ולאנשי שיווק בגיבוש אסטרטגיות עסקיות וניהוליות.