"המילים והקטעים של החיים"

סדרת שלושת רבי המכר "המילים והקטעים של החיים" - הספרים מציגים אמירות, מכתמים, עצות ומעשיות על גישות של הצלחה, שינוי ותקשורת מנצחת.
שלושת הספרים  מציבים חומר למחשבה, להתבוננות שונה וגם חומר לשחוק לחיוך.

הסדרה נפתחת באמירת המחבר:"פתיחות הינה פתח לפיתוח ולהתפתחות" וממשיכה בהצגת שלוש דרגות של עליה בחיינו: "לעלות, להעלות, להתעלות..."
הספרים שזורים במאות אמירות ועצות, רוב רובן פרי עטו של ד"ר חיים מלמד ומקצתן משל אחרים.