יצירתיות, חדשנות, וחשיבה אסוציאטיבית
 

חדשנות עסקית וארגונית מתחילה בתודעה של הצורך לחדש, להתחדש (ולא לדשדש...).

 

יצירתיות יישומית –creACTive  נמצאת ביסודה של היכולת לממש כל העת חדשנות.

החדשנות אינה  מהווה עוד מותרות של חברות מובילות וארגונים פורצי דרך, אלא גישה ניהולית / עסקית שהינה הכרח להישרדות ולצמיחה של יישויות קטנו כגדולות.

וככל שיצירתיות יישומית הינה הזרז של יצירה מתמדת של חדשנות, בה במידה תהליך של חשיבה אסוציאטיבית מהווה נדבך מרכזי באלטרנטיבות לחשיבה הקונבנציונאלית שמציעה  את ההפנמה של חשיבה יצירתית מחוץ למסגרת.

 

בספר שחיברתי במשותף עם יהודה צדר ,"הציפורים שעפות רחוק מן הראש", פיתחנו את מודל התהליך האסוציאטיבי SMARTאימצנו את המילה הזאת באופן שהיא משקפת את היכולת להפיק אסוציאציות מבריקות (כמשמעות המילה באנגלית (SMART, כאשר כל אות של המילה הזאת מייצגת שלב בהפעלת החושים על מנת להפרות את היצירתיות בכלל ואת תפוקות החדשנות, בפרט.                                                      יצירתיות

                                                                                                                              

הנה בתימצות השלבים השונים של מודל SMART  להפריית החדשנות                   

 

- Senses: חושים. סקלת השימוש בחושים מתחילה ממצב בסיסי של:

  1. שימוש בחוש עד להשגת מהימנות מקצועית
  2.  המודעות לשימוש בחושים מתפתחת מהידע שלנו והיא ההוויה שמעלה את ההנאה מהחושים שלנו ל...
  3. יצירת רמה של מיומנות ביצירת חדשנות.

 

אם נמחיש זאת  עם חוש הראייה, אזי השלבים הם: א. ראייה  ב. התבוננות  ג.אבחנה

ואילו 3 השלבים הקשורים לחוש הטעם הם: א.טעם  ב. טעימה  ג. אנינות.

 

M Mind: שימוש במוח כדי לחבר שכל ורגש באופן שהחיבור הזה יוצר את הזיק ליצירת קשרי גומלין ומעורר אסוציאציית מובנות. זהו שלב משמעותי בהטמעת הרגל החדשנות.

 

A-Associations: אסוציאציה היא ליבת היצירתיות המובילה לחדשנות. וכדי להיות אפקטיבי בהזנת החדשנות ,הרעיון החדשני החדש חייב להבדק ולהיות מותאם ליישום הלכה למעשה.

 

R-Reroute/Renovation: האסוציאציות מובילות אותנו להתחדשות מתמדת Renovation וליצור באמצעותן נתיבים חדשים Reroute

 

T-Targets: עם אותם מסלולים חדשים והתחדשות אנו נפתחים להגדרות על מטרות היצירתיות והחדשנות.

 

עצם החשיבה היצירתית מאפשרת לנו להפוך את היוצרות ולהגדיר מטרות רק לקראת סוף התהליך, ולאו דווקא בתחילתו.ובאופן כזה של היפוך היוצרות, התהליך האסוציאטיבי המתואר כאן מביא אותנו לאתר מטרות חדשות לחדשנות עסקית וארגונית, ולממשן באמצעות יצירתיות יישומית.