כמה נקודות צברת? מהי רמת היצירתיות שלך?

תשובות

מס' שאלה

ה

ד

ג

ב

א

 

-

-

3

1

5

1

0

1

3

5

7

2

-

5

3

1

0

3

0

1

3

5

3

4

0

1

3

5

7

5

0

1

2

5

6

 0

1

3

5

7

7

 0

1

3

5

7

8

 1

4

3

7

4

9

 -

3

2

5

7

10

 -

-

1

2

5

11

 -

0

2

4

7

12

-

5

7

2

2

13 ?כיצד יצאת במדד היצירתיות של ד"ר חיים מלמד

!יצירתי/ת בטירוף - ההצלחה תלויה בך

72-81

!בהחלט יצירתי/ת - שווה  להעז

62-71

!קיים ניצוץ יצירתי - כדאי לך לפתח אותו

51-61

!נסה/י לחשוב קצת יותר מחוץ למסגרת

40-50

...יצירתיות היא  כנראה לא החלק החזק שלך

פחות מ-40