חדשנות וליווי מקצועי

INNORATE: שיטה חדשנית למדידת החדשנות ושדרוגה בארגון
בפיתוח דר" חיים מלמד וביישום "שווקים מלמד יועצים ויזמים בע"מ"
 
נושא חדשנות –ארגונית ועסקית-הפך בשנים האחרונות לתחום מרכזי וחיוני מאין כמוהו בניהול ארגוני ובמנהיגות כלכלית וחברתית.
אך טבעי הוא ששדרוג החשיבות של חדשנות בארגונים וחברות מעלה את השאלה המרכזית: כיצד מודדים חדשנות הלכה למעשה? ואכן למדידת החדשנות ולשימוש בישום מימצאיה נדרשת מתודה עם מידה רבה של ...
חדשנות כדי לפתח שיטה שכזאת בחרתי עם קולגות שלי, יהודה צדר ועמירם נאמן לסרוק ולנתח כמה עשרות מחקרים 
ומאמרים בנושאי חדשנות, פרי עבודתם וכתיבתם של מומחים בעלי שם עולמי בתחום זה, ולפתח מתודה חדשנית של מדידה והעלאת רמת חדשנות בארגונים וחברות.

ניתוח החומר הרב שהצטבר אצלנו הביא למסקנה שישנם 6 קבוצות של פרמטרים בתוך הארגון/החברה שעל פיהם ניתן למדוד את רמת החדשנות שלו/שלה.
"שווקים מלמד יועצים ויזמים" מתמחה ביישום מודל "Innorate" ובליווי מקצועי של חברות ואירגונים בתחום העלאת רמת חדשנות, הלכה למעשה.

עבודות ייעוץ ויישום בתחום חדשנות ביצענו מאז  שנת 2000 לחברות וארגונים מובילים בתחומם, ובהם:
  • חברת החשמל לישראל
  • פרטנר - "ORANGE"
  • רשות שדות התעופה
  • C & A בריטניה
  • קונצרן היהלומים דה-בירס
  • בנק הפועלים
  • Tokyo Financial Grop יפן ועוד...
אלה הם בתימצות אחת לאחת את קבוצות המשתנים הללו. שקלול שלהם הוא זה שידרג את רמת החדשנות של הגוף/הישות אותם בודקים, ויהווה בסיס לעבודב על שינוי מיוחל להעלאת רמת החדשנות. שווקים מלמד יועצים ויזמים מתמחה בליווי לקוחות בתחומי המדידה,השדרוג וההטמעה של חדשנות בארגון ובקרב השכבות השונות של המנהלים ובעלי התפקידים בו

1. מחוייבות ההנהלה - לעידוד חשיבה יצירתית ועידוד חדשנות במסגרת הזאת נבדקים בין השאר עד כמה 
קיימים יעדים בארגון. לחדשנות,האם קיימת סובלנות לכישלונות וגם שאלות של תגמול העובדים והמנהלים עבור חשיבה יצירתית, ואף קיימת התעמקות בסוגיות מורכבות יותר כגון בדיקת היחס בין ההשקעה בפתרון בעיות לחיפוש רעיונות.

2. מבנה ארגוני
 - השפעת מידת גמישותו על יצירת חדשנות בארגון בקבוצת הפרמטרים הזאת נבדק הקשר בין אופי וסוג המבנה הארגוני המסוים לבין מידת גמישותו להתאים עצמו לשינויי הסביבה(שהם כידוע הופכים תכופים יותר ויותר). כמו כן נבדקות כאן האם קיימות היררכיות רבות בארגון, וגם האם קיימים צוותי עבודה ותפקוד הטרוגניים, ועוד סדרת שאלות אחרות הרלבנטיות לנשוא הבדיקה דלעיל.

3. בחינת מגמות - השוק/הענף-עד כמה מוקצים משאבים לכך זהו נושא שחשיבותו הולכת וגדלה בשל מידת המיתאם (קורלציה) האמפירי הגבוה בינו לבין רמת חדשנות של ארגון .שאלות שנקשרות בהקשר לכך הן בין השאר: האם קיימת בחינה פורמאלית שוטפת ע"י הארגון של מגמות השוק והענף הרלבנטיות? האם הארגון משנה את יעדיו על פי ממצאי הבדיקה הזו? וגם בדיקת שיטות המיקרו כמו למשל, האם הארגון מקיים קבוצות מיקוד עם לקוחות? או: האם ועד כמה נשלחים העובדים לכנסים ולתערוכות מקצועיות.

4. תרבות ארגונית - ומידת התקשורת הפנימית הקיימת בה כאן נשאלות שאלות ונבדקות סוגיות מפתח ביחס לעד כמה מודעים ומכירים העובדים את החזון הארגוני, האם קיימת תקשורת פתוחה בין היחידות השונות בארגון וגם בדיקת מידת התקשורת הדו- סטרית בין ההיררכיות בארגון.

5. סגנון ניהולי
 - מידת החופש שניתן לאיתור והעלאת רעיונות חדשנים. בקבוצת פרמטרים זאת ניתן מיקוד לשאלות של מידת הריכוזיות בניהול,עד כמה הסגנון הניהולי מבוזר. וגם בדיקת מידת החופש של עובדים ומנהלים להחליט בעצמם כיצד לבצע את תפקידם.

6. תהליכי עבודה - האם הנהלים תומכים בחשיבה יצירתית כאן אנו בודקים במסגרת שיטת הInnorate עד כמה 
הנהלים בארגון תומכים בחשיבה יצירתית, האם ובאיזו מידה קיימים נהלים להפקת לקחים ואפילו שאלה פרטנית של האם יש חדרי ישיבות ייעודיים לחשיבה יצירתית ולדיונים בנושא קידום החדשנות בארגון. כמובן, לאחר מדידת וניתוח המשמעות של רמת החדשנות בארגון מציעה שיטת innorate באמצעות "ארגז כלים" דרכים אופרטיביות להעלאת רמת חדשנות של ארגון והישות העסקית ולמסד את הטיפול בתחום הכל כך חשוב, הלכה למעשה.
התוצאות בשטח והשינויים האמפיריים מצביעים שההשקעה בחדשנות יישומית היא בעלת מקדם גבוה במיוחד של ערך / תמורה במידת השקעה של האירגון.

* דר" חיים מלמד, בעל תאר Ph.d במינהל עסקים מלווה מקצועית חברות וארגונים מובילים בארץ ובחו"ל(כולל ביפן) בתחומי חדשנות יישומית innorate וחשיבה יצירתית creactive.מקיים גם סדנאות  למנהלים בנושאים אלו. 

מחבר 11 ספרים מגוונים וכן סדרת טלוויזיה לאנשי מקצוע ולקהל הרחב.
בין הספרים: creactive-יצירתיות וחדשנות יישומית, ביחד עם י.צדר, ו"רולטה סינית", ביחד עם פאני הורוביץ.לקט מאמרים של ד"ר חיים מלמד